Digital byrå i Malmö med fokus på kundupplevelse och affärsnytta.

– Tillsammans med våra kunder utvecklar vi digitala lösningar med fokus på affärsnytta och kundupplevelse.

Vi är en digital byrå som jobbar nära våra kunder. Genom att arbeta med tydliga mål och mätpunkter som löpande analyseras säkerställer vi att vi uppnår den bästa affärs- och kundnyttan.

Genom hela arbetets gång använder vi oss av korta och iterativa processer i nära samarbete med kunden. Efter lansering inleds den viktigaste delen i arbetet med ett datadrivet analys- och optimeringsarbete. Vi hjälper även till med utbildning och införandet av nya arbetssätt i er organisation för att fortsatt kunna arbeta med att optimera upplevelsen för era kunder och öka er lönsamhet.

Våra kunder

Vårt kontor är baserat i Malmö varifrån vi jobbar med kunder över hela landet. Tillsammans tar vi fram digitala strategier, tjänster, applikationer och marknadsföring som är visuellt tilltalande och anpassade efter våra kunders behov.

Kontakta oss

Är ni i behov av en ny webbplats, e-handel, mobil applikation eller annan digital lösning?

Kontakta Magnus på +46 (0)706-65 31 20 eller magnus@oawa.se

Är du en duktig projektledare eller digital marknadsförare? Hör av dig till magnus@oawa.se.