O

Sökmotoroptimering (SEO): Vad det är och varför det är viktigt

SEO är en av de mest effektiva strategierna för att öka trafiken till din webbplats och nå ut till en bredare publik. I denna artikel kommer vi att utforska vad SEO är, varför det är viktigt och några grundläggande principer för att komma igång.

Vad är SEO?

Sökoptimering, eller SEO (Search Engine Optimization), är en central del av digital marknadsföring och webbutveckling. Det är en teknik som syftar till att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorernas resultat. SEO handlar om att optimera din webbplats så att den rankar högre i sökresultaten på sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. I Sverige använder vi dock främst Google, och det är SEO på Google vi fokuserar på i denna artikel. När någon gör en sökning efter specifika sökord eller sökfraser, vill du synas så högt upp som möjligt i resultaten. Det är här SEO kommer in i bilden. 
Det finns två huvudtyper av SEO: on-page SEO och off-page SEO.

On-page SEO

Denna typ av SEO fokuserar på att optimera innehållet och strukturen på din webbplats. Det inkluderar att använda relevanta sökord i ditt innehåll, förbättra sidans laddningstid, optimera metatitel och metabeskrivning, optimera bilder och använda en användarvänlig webbplatsstruktur.

Off-page SEO

Off-page SEO handlar om att bygga länkar och skapa auktoritet för din webbplats genom att få andra webbplatser att länka till dig. Om sidor som har hög auktoritet och länkar till dig kan det få stor positiv effekt på din SEO. Var dock försiktig med att köpa länkar. Detta betraktas som en oetisk och manipulativ sökmotoroptimeringspraxis enligt Googles riktlinjer. Google strävar efter att leverera relevanta och högkvalitativa sökresultat till sina användare, och att köpa länkar kan snedvrida den naturliga rangordningen av webbplatser.Om Google upptäcker att en webbplats köper länkar för att förbättra sin sökmotorrankning kan det resultera i negativa konsekvenser, inklusive sänkt ranking eller avstängning från Googles sökresultat. Istället rekommenderar Google att webbplatsägare arbetar med att skapa högkvalitativt och relevant innehåll som andra naturligt vill länka till. Detta anses vara den bästa och mest långsiktiga strategin för att förbättra sin webbplatsens synlighet i sökresultaten.

Varför är SEO viktigt?

SEO är viktigt av flera skäl:

 • Ökad synlighet: Genom att förbättra din webbplats rankning i sökresultaten ökar du dess synlighet. Detta leder till att fler potentiella kunder hittar din webbplats och produkter eller tjänster.
 • Ökad trafik: När din webbplats rankas högre, är det mer troligt att användare klickar på den och besöker den. Detta ökar trafiken till din webbplats och ger dig fler möjligheter att konvertera besökare till kunder.
 • Bättre användarupplevelse: SEO innebär också att förbättra din webbplats för användare. Snabbare laddningstider, bättre struktur och relevant innehåll skapar en bättre användarupplevelse, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
 • Konkurrensfördel: I dagens digitala landskap är konkurrensen om uppmärksamhet ständigt ökande. Genom att investera i SEO kan du få en fördel gentemot dina konkurrenter och sticka ut på nätet.

Grundläggande principer för SEO

 • Sökordsoptimering: Använd relevanta sökord. Välj ett sökord att arbeta utifrån och se till att det är med i URL:en, rubrikerna och brödtexten. Se till att sökorden är relevanta för din verksamhet och vad dina målkunder söker efter. Här bör du ha en sökordsanalys som grund.
 • Kvalitetsinnehåll: Skapa högkvalitativt och informativt innehåll som tillfredsställer användarnas behov. Bra innehåll är mer benäget att bli delat och länkat till av andra webbplatser.
 • Länkbyggande: Arbeta på att få högkvalitativa länkar från andra webbplatser till din egen. Detta ökar din webbplats auktoritet och rangordning.
 • Teknisk optimering: Förbättra din webbplats tekniskt genom att öka sidans hastighet, använda mobilanpassning och säkerställa att den är lätt indexerbar av sökmotorerna.
 • Användarupplevelse: Skapa en användarvänlig webbplats som är lätt att navigera och snabb att ladda. Detta förbättrar användarupplevelsen och kan minska avvisningsfrekvensen.

Hur optimerar man innehållet på sin webbplats?

Det finns en hel del att tänka på här. Men låt oss summera det i grova drag. Varje landningssida ska optimeras för ETT sökord. Detta kallar vi för primärt sökord eller primär sökterm. Det är det primära sökordet som vi ska utgå från när vi skriver texter till sidan du vill optimera. Utgå från sökordsanalysen när du väljer vilket sökord du vill ranka på. Har du ingen sökordsanalys? Hör av dig så hjälper vi dig gärna.

När du valt sökord, ska du se till att sökordet förekommer i följande delar:

 1. URL:en
 2. Brödtexten
 3. H1:an
 4. Resterande rubriker (H2, H3, H4 m.f)
 5. Metatitel
 6. Metabeskrivning
 7. Bildernas filnamn och alt-texter

SEO guide för hur du optimerar ditt innehåll

I denna guide går vi igenom alla steg mer i detalj, och berättar exakt om hur du går tillväga för att få din sida att ranka på ditt primära sökord. Ladda gärna ner guiden och använd den när du ska optimera ditt innehåll! Eller hör av dig till oss, så gör vi det åt dig.
 

Vi hjälper er att skapa tillväxt

Vill ni utveckla er digitala affär, få hjälp med att prioritera rätt och skapa förändring? Kontakta oss!

Vi tar din personliga integritet på stort allvar, läs vår integritetspolicy.